farmers mob 2

PAHAYAG SA
TUNAY NA KALAGAYAN NG AGRIKULTURA

Narito kami sa harap ng tanggapan ng Department of Agriculture upang ipahayag ang totoong kalagayan ng agrikultura sa Pilipinas. Sa kabila ng magagarbong pahayag ng administrasyon, ang agrikultura at pangisdaan ay humaharap sa matinding krisis.

 

SA TOTOO LANG, napakarami nang pag-uusap at konsultasyong ginagawa ang DA. May ilang natugunan ngunit higit na malaki ang naging pagkukulang. Naghain kami ng mga panukala mula nang naupo ang kasalukuyang pamunuan ni Pangulong Benigno Aquino III at Agriculture Secretary Proceso Alcala. Sa loob ng dalawang taon ay nakipagtulungan kaming buuin ang mga programang mag-aangat sa nakalugmok na agrikultura at pangisdaan subali’t hindi ito ipinatupad ng ahensya ng Agrikultura.

 

SA TOTOO LANG, hindi makakamit ang minimithing rice self-sufficiency sa 2013 batay sa napakaliit na pag-unlad ng produksyon sa nakaraang tatlong taon. Hiningi naming mga magsasaka ang suporta sa pautang, mataas na subsidyo sa pagbili ng palay at iba pang suporta para salagin ang malupit na hamon ng liberalisasyon o walang pakundangang pagbubukas ng merkado at climate change tulad ng papatinding lagay ng panahon. Hindi kami pinakinggan. Pinili ng pamahalaang buhusan ng napakalaking pondo ang irigasyon subali’t lalo pang bumagsak ang produksyon. Mula 16.8 million metric tons noong 2008, bumaba ang ani sa 16.6 million metric tons nitong 2011.

 

SA TOTOO LANG, mahigit isang milyong ektarya na lamang ng niyugan ang mapapakinabangan at nanganganib ang isa sa pinakamalaking produktong -export ng ating bansa. Mayroon tayong tatlong milyong ektaryang niyugan sa buong bansa subali’t 750,000 ektarya nito ay hindi na namumunga ng ayon sa kapasidad nito at kalahating milyong ektarya ang kailangang tamnang muli upang mapakinabangan.  Humingi ang Philippine Coconut Authority ng mas malaking budget para sa replanting ng mga puno ng niyog upang maabot ang target nating patuloy na makapagluwas sa ibang bansa at makinabang ang mga magniniyog.

 

SA TOTOO LANG, nilalampaso ng mga imported na sibuyas, baboy, manok at isda ang ating mga lokal na produkto sa ating sariling palengke. Patuloy na nakikinabang ang mga kawatan sa smuggling sa kabila ng panawagan ng gobyerno sa tuwid na pamamahala.

 

SA TOTOO LANG, walang inilabas na "import permit" ang DA simula ng Enero ngayong taon ngunit talamak pa rin ang pagpasok ng imported na puti at pulang sibuyas sa merkado. Makikitang lantarang na-ibebenta ang pula at puting sibuyas sa mga pamilihang bayan, palangke at supermarket sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang pumapatay sa industriya ng local na sibuyas sa bansa.

 

SA TOTOO LANG, lumago pa nga ang importasyon ng manok mula 46 million metric tons lamang noong 2008, umakyat ito sa 127 million metric tons noong 2011. Ang importasyon ng baboy ay umabot lamang sa 109 MMT noong 2008 subali’t lumago ito ng hanggang 170 MMT nitong 2011. 

SA TOTOO LANG, kaming mga mangingisda ang pinakamahirap na sektor sa agrikultura na dumaranas ng matinding gutom. Hindi nakinig ang pamunuan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) sa panawagan naming palakasin ang programa sa Community-Based Coastal Resource Management. Ito ay subok nang pamamaraan sa pangangalaga sa kapaligiran habang pinalalakas ang kabuhayan naming mga mangingisda. Samantala, ang sariling report ng National Fisheries and Research Development Institute (NFRDI) ay nagsabing nanganganib at patuloy na bumabagsak ang ating sariling yamang-dagat at tiyak na kaming mga maliliit na mangingisda ang unang tatamaan nito.

 

SA TOTOO LANG, ang lahat ng pangakong pag-unlad ay mananatiling salita hangga’t hindi naipatutupad ang tunay na reporma sa lupa, pagtaas ng kita naming mga magsasaka’t mangingisda at pagpapalakas ng aming kapasidad na maging bahagi ng pamamahala sa lokal at national.

 

SA TOTOO LANG, kailangan ng pamahalaang labanan ang malaganap na smuggling at ipagtanggol ang lokal na industriya laban sa di-pantay na kalakalan dulot ng trade liberalization.

 

SA TOTOO LANG, hindi sapat ang infrastructure support kung nananatiling lubog sa utang ang mga mahihirap na magsasaka’t mangingisda, at walang kalaban-laban sa paninira ng papatinding lagay ng panahon dulot ng climate change.

 

SA TOTOO LANG, kaming mga kababaihan sa sektor ng agrikultura ang tumitiyak na maiaahon ang pamilya sa tiyak na gutom at kamatayan kapag tinamaan ng krisis. Hinihingi naming kilalanin ng pamahalaan ang mahalagang papel ng kababaihan sa paglalaan ng suporta maging pinansyal o materyal na bagay para sa produksyon. Inuulit namin ang aming panawagang maglaan ng Special Small Farmers Fund para sa pagpapautang na nakatali sa single-digit interest rate, palakasin ang crop insurance coverage ng mga magsasaka’t mangingisda, subsidyo sa palay procurement, iba pang marketing support, at paglalaan ng post-harvest facilities na ibibigay sa mga magsasaka at mangingisda sa mga komunidad.

 

Naniniwala kami na ang karamihan sa DA ay gustong tumulong sa aming mga magsasaka at mangingisda. Subali’t marami pa rin sa mga opisyal na walang kakayahang isabuhay ang pangakong binitawan ng Pangulo sa mamamayan na, “Kayo ang Boss ko.”

 

Kung kami ang Boss at susukatin ang pamahalaan sa agrikultura at pangisdaan, napakalaki pa ng kailangang pag-unlad. SA TOTOO LANG, tinimbang ang naging pag-unlad ng agrikultura at pangisdaan ngunit kulang, at malaki ang kulang.

 

Patuloy kaming magbabantay sa mga hakbangin ng Department of Agriculture at titiyaking ginagawa nila ang kanilang mga tungkulin sa mamamayan.

 

HARAPIN ANG KRISIS SA AGRIKULTURA AT PANGISDAAN!
IPAGTANGGOL ANG KABUHAYAN NG MGA MAHIHIRAP
NA MAGSASAKA, MANGINGISDA AT IBA PANG
PRODUCER SA AGRIKULTURA!
PAUNLARIN ANG LOKAL NA AGRIKULTURA AT PANGISDAAN!

19 Hulyo 2012

 

 

Alyansa Agrikultura (AA)

Aniban ng mga Manggagawa sa Agrikultura (AMA)

Kababaihan PilipinasMakabayang Alyansa ng Magbubukid ng Pilipinas (MAKABAYAN-Pilipinas)

 

La Trinidad Vegetable Trading Post

 

National Rice Farmers Council

Pambansang Kaisahan ng Magbubukid sa Pilipinas (PKMP)

 

Pambansang Katipunan ng Makabayang Magbubukid (PKMM)

Pambansang Katipunan ng mga Samahan sa Kanayunan (PKSK)

 

Pambansang Kilusan ng mga Samahang Magsasaka (PAKISAMA)

Pambansang Koalisyon ng Kababaihan sa Kanayunan (PKKK)

 

Paragos Pilipinas

 

Progresibong Alyansa ng Mangingisda (PANGISDA-Pilipinas)

Sibuyas ng Pilipinas, Ating Alagaan (SIPAG)

 

Task Force Food Sovereignty (TFFS)

Center for Empowerment and Resource Development (CERD)

 

Management and Organizational Development for Empowerment (MODE)

 

NGOs for Fisheries Reform (NFR)

 

Sentro sa Ikauunlad ng Katutubong Agham at Teknolohiya (SIKAT)

Rice Watch and Action Network (R1)

 

TAMBUYOG

Southeast Asia Regional Initiatives for Community Empowerment (SEARICE)

 

 

 

 

 

 

Next PR | Press Release page

 

 

 
Footer
 
Rice Watch and Action Network

© 2007 All Rights Reserved